Kalite Yönetimi Ekibi

Kalite Yönetim Sorumlusu  Başhekim/Mesul Müdür
Dr.Kudsi Öncü
Kalite Yönetim Direktörü
Hasibe GÜMÜŞ